Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Rekomendējam kārtot arī sertifikāciju un resertifikāciju tagad, lai līdz 2022. gadam saņemtu sertificētas māsas algu, kas ir lielāka nekā reģistrētai māsai. Atgādinām, ka līdz 2022.gadam ir spēkā esošais normatīvais regulējums.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

No 2022. gada būs tikai reģistrētas māsas. Arī māsas, kuras strādās māsu specializācijas jomās (bērnu aprūpes, perioperatīvās aprūpes, garīgās veselības aprūpes vai anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes jomā), arī būs reģistrētas māsas, bet tiesības strādāt šajā jomā apliecinās iepriekš iegūtais sertifikāts vai izieta apmācība profesionālās pilnveides kursos.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

Nē. Pēc 2022. gada māsas profesijā varēs strādāt māsas, kuras ir reģistrējušās Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

Māsas izglītības programmu nav iespējams apgūt neklātienē, jo studiju programmā liela daļa ir praktiskās mācības un klīniskās mācības ārstniecības iestādēs.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

Ir jēga kārtot sertifikāciju šobrīd, jo:

1) līdz 2022. gadam māsa saņems sertificētas māsas algu, kas ir lielāka nekā reģistrētas māsas alga;

2) ja māsai ir bērnu aprūpes, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes, operāciju vai garīgās veselības aprūpes māsas sertifikāts, tad pēc 2022. gada viņa varēs praktizēt attiecīgajā māsas specializācijas jomā.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

Māsām, kurām augstākās izglītības diploms ir iegūts līdz 2022.gadam, nebūs jāmācās univeristātē.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

Runājot par profesionālās pilnveides kursiem, būs tāda pati kārtība kā šobrīd, proti, ja profesionālā tālākizglītība un pilnveide (kursi) tiek realizēti ESF projekta ietvaros, tad par tiem māsām nav jāmaksā. ESF projekts tiks realizēts līdz 2023.gadam.*

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

Būs tāda pati kārtība kā šobrīd, proti, ja profesionālā tālākizglītība un pilnveide (kursi) tiek realizēti ESF projekta ietvaros, tad par tiem māsām nav jāmaksā,  kā arī pārreģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalstu personu reģistrā ir (un būs) bez maksas.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides (kursu) organizatoriem būs jānodrošina apmācības reģionos.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.

 

Mācības realizēs augstskolas un koledžas, kas realizē studiju programmas studiju virzienā “Veselības aprūpe”, kā arī klīniskās universitātes slimnīcas, reģionālās daudzprofilu slimnīcas vai citas ārstniecības iestādes, kas ir reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā.*

 

* Atbildi sagatavoja Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju.