Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances › Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”

  • Amats: Veselības aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja – vecākā medicīnas māsa
  • Ievietošanas datums: 10/01/2022

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” paplašinot pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā “SenRīga” aicina komandā Veselības aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāju – vecāko medicīnas māsu.

Galvenie darba pienākumi:

 1. Nodrošināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma (tostarp, medicīniskās rehabilitācijas) darbību:
 • organizēt, vadīt un kontrolēt LSA darba nodrošināšanai pieņemtā veselības aprūpes un rehabilitācijas personāla – māsas, podologa, fizioterapeita, ergoterapeita, logopēda, masiera darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ievadīt darbā jauno veselības aprūpes un rehabilitācijas personālu un informēt par darba administratīvajiem jautājumiem visu veselības aprūpes (t.sk. rehabilitācijas) personālu;
 • organizēt un uzraudzīt sāls istabas, higiēnas centra un SPA centra darbu;
 • veikt jauna SAC klienta apsekošanu un SAC klientu veselības stāvokļa izvērtēšanu ikdienā, kā arī veikt ar SAC klienta nāvi saistītus darbus;
 • apstiprināt sastādītās ēdienkartes; novērtēt gatavotā ēdiena kvalitāti;
 • pārraudzīt un kontrolēt medicīnisko dokumentāciju, ambulatoro karšu un ambulatoro pacientu talonu aizpildīšanu, veikt saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrāciju un uzturēšanu;
 • organizēt, veikt un kontrolēt veselības aprūpes un rehabilitācijas darbībai nepieciešamo saimniecības, medicīnas aprīkojuma un materiālu (medikamenti, pārsienamie materiāli un citi medicīniskām manipulācijām nepieciešamie materiāli) iegādi, izlietošanu, uzglabāšanu (tai skaitā, derīguma termiņu), uzskaiti; veikt atskaites par to izlietojumu, tai skaitā organizēt un kontrolēt veselības aprūpes materiālu utilizāciju Rīgā;
 • izstrādāt un ievērot higiēnas, pretepidemioloģijas un nozokomiālās infekcijas ierobežošanas plānu, kā arī izstrādāt citus veselības aprūpes dokumentus, aktualizēt tos un kontrolēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  1. Nodrošināt līguma ar Nacionālo veselības dienestu saistību, attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu, medicīniskās dokumentācijas sagatavošanu un datu ievadi vadības informācijas sistēmā, izpildi.
  2. Pēc nepieciešamības veikt medicīnas māsas pienākumus.

Piedāvājam:

Normāls darba laiks – piecu dienu darba nedēļa, 40 stundas nedēļā.

Atalgojumu 1300,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Sociālās garantijas.

Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei.

Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu.

Darba vieta Rīgā, Katoļu ielā 22/24.

Prasības:

Ārstniecības persona ir reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā. Ārstniecības personas sertifikāts – medicīnas māsa vai ārsta palīgs.

Profesionālā vidējā vai augstākā izglītība veselības aprūpes jomā.

Praktiska darba pieredze un atbilstošas prasmes māsas vai ārsta palīga amatā vismaz 1 gads.

Pārzin darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.

Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodu līmenī.

Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Prasme organizēt darba procesu.

Labas komunikācijas spējas, iejūtība.

Spēja strādāt patstāvīgi.

Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 15.01.2022. uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv ar norādi – “Vecākā medicīnas māsa”

Sīkāka informācija pa tālruni 26346653.