Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances › Darbs galvenās māsas vietniekam internajā aprūpē PSKUS

  • Amats:
  • Ievietošanas datums: 27/01/2021

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ir dibināta 1910. gadā un lepojas ar savu ilggadīgo vēsturi un tradīcijām. Apgūstot modernākās tehnoloģijas, sekojot jaunākajām tendencēm un pakalpojuma kvalitātes prasībām, slimnīca ir kļuvusi par lielāko un modernāko ārstniecības iestādi Latvijā, kura šobrīd nodarbina ap 3000 darbinieku. Mūsu panākumu garants ir profesionāli un motivēti darbinieki.

VSIA «Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca» aicina pieteikties amatam

GALVENĀS MĀSAS VIETNIEKS INTERNAJĀ APRŪPĒ

 Galvenie amata pienākumi:

 • savas pārraudzības struktūrvienībās īstenot stratēģiskos virzienus klīniskajā aprūpē;
 • apkopot, izvērtēt un analizēt datus un informāciju kvalitatīva aprūpes procesa sasniegšanai atbilstoši pacientu aprūpes vajadzībām;
 • kontrolēt pacientu aprūpes procesu un veicināt jaunu aprūpes metožu un darba organizācijas principu, kā arī procedūru un standartu ieviešanu praksē;
 • palīdzēt risināt sarežģītus klīniskos gadījumus, sadarbojoties ar struktūrvienību virsmāsām;
 • izvērtēt darba grafikus atbilstoši personāla resursiem un plānotajam stundas darba apjomam struktūrvienībās;
 • piedalīties un veikt aprūpes procesa kvalitātes sistēmu un zāļu aprites kontroles auditus;
 • izvērtēt nepieciešamo aprūpes līdzekļu pielietojumu un izmaksu efektivitāti savas pārraudzības struktūrvienībās, atbilstoši pacientu aprūpes vajadzībām;
 • pārraudzīt un kontrolēt LR normatīvo aktu un Slimnīcas vadības izvirzīto prasību izpildi struktūrvienību personāla darbā;
 • veikt izglītojošo darbu aprūpes un aprūpes atbalsta personālam aprūpes procesa kvalitātes nodrošināšanā, darba organizācijas uzlabošanai;
 • izvērtēt pacientu drošības riskus.

Prasības pretendentiem:

 • maģistra grāds māszinībās vai veselības vadībā;
 • ārstniecības personu reģistrs (māsas reģistrs);
 • sertifikāts pamatspecialitātē (priekšroka tiek dota internās māsas sertifikātam);
 • vismaz 3 gadu darba pieredze pacientu aprūpes nodrošināšanā un ne mazāk kā 5 gadu iepriekšējas darba pieredzes aprūpes darba vadīšanā;
 • pedagoģiska darba pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (studentu apmācība un /vai lektora pieredze) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • veselības aprūpes pārvaldes principu pārzināšana;
 • māsu prakses reglamentējošo dokumentu, noteikumu un manipulāciju standartu pārzināšana un pielietošana praksē;
 • labas komunikatīvās un komandas darba prasmes;
 • iemaņas vadīt kolektīvu, uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu;
 • spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus un orientēšanās uz rezultātu;
 • prasme apkopot un analizēt datus, tajā skaitā iemaņas budžeta izstrādē jaunu aprūpes līdzekļu un medicīnas tehnoloģiju nodrošināšanai;
 • labas prasmes darbā ar datoru (MS Office vidē), elektroniskā sarakste, attālinātajiem rīkiem (ZOOM, MS Team u.c);, internets un darbs ar biroja tehniku;
 • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darba laiku darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:30;
 • stabilu PAMATA atalgojumu (2200 EUR Bruto), piemaksas par darba stāžu un sociālās garantijas;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties un gūt pieredzi darbam Klīniskās universitātes slimnīcā;
 • profesionālu izaicinājumu, iespējas iemācīties, apgūt un ietekmēt dažādus procesus slimnīcā.

 CV un pieteikumu (ar norādi Konkursam „Galvenās māsas vietnieks internajā aprūpē”) un attīstības redzējumu par Māsu prakses profesionālo pilnveidi (maks. 5000 rakstu zīmes) līdz 2021. gada 5.februārim sūtīt slimnīcas Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu: personals@stradini.lv, vai iesniegt personīgi Personāla vadības daļā (Rīga, Pilsoņu iela 13, 2.korpuss, 2.kabinets),

tālrunis informācijai 6706 9725