Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances › Privātā pamatskola DOMDARIS

  • Amats: māsa
  • Ievietošanas datums: 29/06/2022

Privātā pamatskola DOMDARIS izsludina pieteikšanos uz pirmsskolu iestāžu un skolu māsas (profesijas kods 2221 34) vakanci.

Skolā DOMDARIS iepriekš nav bijusi medicīnas māsa, tāpēc ir jāiekārto kabinets un jāizveido dokumentu uzskaites sistēma, kuru skolas medicīnas māsa lietos ikdienā.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
 • kopā ar skolas vadības komandu organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;
 • kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo medicīnisko dokumentāciju;
 • veikt medicīnisko dokumentu reģistru e-klasē;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā;
 • atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu un koordinēt ar Covid -19 saistīto pasākumu veikšanu skolā atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
 • uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi, un būt klāt PVD vizītēs;
 • popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā;
 • būt klāt Veselības inspekcijas plānotājās un neplānotajās vizītēs, nodrošinot nepieciešamo dokumentu uzrādīšanu inspektoram, kā arī organizēt trūkumu novēršanu, ja tādi ir;
 • konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
 • darbs vasaras nometnēs, kas notiek skolas telpās;
 • citi darba devēja uzdevumi izglītības iestādē, iepriekš par tiem vienojoties.

Prasības pretendentiem:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • emocionālā noturība krīzes situācijās, spēja individuāli plānot savu darbu un tam nepieciešamos resursus, prasme sadarboties ar kolēģiem;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Mēs piedāvājam Jums darbu dinamiskā un atbalstošā kolektīvā. Esam darbiniekam draudzīga un uz darbinieka izaugsmi vērsta darba vieta. Nodrošināsim Jums bezmaksas ēdināšanu mācību gada laikā un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika. Darbs skolā ir kā jauns piedzīvojums katru dienu. Ar mums kopā šis piedzīvojums būs ļoti aizraujošs. Bruto atalgojums par pilnu slodzi (40 h nedēļā) ir 1250 EUR. Skola atrodas Brīvības ielā 104, Rīgā.

Gaidīsim Jūsu izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī CV uz e-pasta adresi info@domdaris.lv!