Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances › Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina pretendentu konkursu

  • Amats: Veselības aprūpes nodaļas vadītāja/-as amats
  • Ievietošanas datums: 26/05/2021

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ. Nr.90011585238) izsludina pretendentu konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas vadītāja/-as amatu (profesijas kods 1342 04) uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis:

Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” (turpmāk – Centrs) klientiem nepārtrauktu, kvalitatīvu veselības aprūpi un profilaktiskos pasākumus; nodaļas darba vadīšanu un organizēšanu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā medicīniskā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
 • praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpe;
 • zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
 • zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm;
 • izpratne par darba grafiku un darba laika uzskaites tabulu sagatavošanu;
 • amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu zināšanas, kā arī prasme normatīvos aktus pielietot praksē;
 • zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem;
 • zināšanas par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmu;
 • augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu;
 • prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
 • iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku;
 • veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmu pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt un vadīt Veselības aprūpes nodaļas darbu.
 • Nodrošināt pasākumu kompleksu, kas vērsts uz Centra klientu veselības stāvokļa uzturēšanu, nodrošinot primāro un sekundāro veselības aprūpi – ambulatoro aprūpi, profilaksi, medicīnisko rehabilitāciju, nepieciešamības gadījumā organizēt speciālistu konsultācijas un nosūtīšanu uz ārstniecības iestādēm.
 • Kontrolēt nodaļas speciālistu veikto veselības aprūpes manipulāciju kvalitāti un sekot līdzi izmaiņām klienta veselības aprūpes procesā atbilstoši ģimenes ārsta ordinācijām.
 • Organizēt Centra klientiem vajadzīgo medikamentu iegādi, uzskaiti, uzglabāšanu, izdali, norakstīšanu, sekot līdzi medikamentu derīguma termiņiem.
 • Izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus un citus dokumentus veselības aprūpes nodaļas darbības, mērķu un uzdevumu nodrošināšanai.

Mēnešalga: – 1090.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 28.05.2021. Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursam” iesniegt:

 • profesionālās pieredzes aprakstu (CV),
 • motivācijas vēstuli,
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.