Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances › SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Bolderāja” Terapijas un ķirurģijas dienas stacionārs

    • Amats: DIENAS STACIONĀRA MĀSA
    • Ievietošanas datums: 14/05/2021

SIA “Rīgas veselības centrs” vienotais reģistrācijas numurs: 50103807561

filiāles “Bolderāja” Terapijas un ķirurģijas dienas stacionārs

aicina darbā  DIENAS STACIONĀRA  MĀSU

Pienākumi:

· Strādāt saskaņā ar medicīnas māsas profesijas standartu.

· Plānot un sniegt aprūpi Terapijas un ķirurģijas dienas stacionāra pacientiem.

· Veikt aprūpes darbības, atbilstoši pacienta vajadzībām, veikt pacientu vitālo rādītāju kontroli.

· Savas kompetences ietvaros risināt esošās aprūpes problēmas, identificēt potenciālās aprūpes problēmas un/vai riskus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi pieaicināt ārstu.

· Asistēt ārstam medicīnisku manipulāciju laikā.

· Nepieciešamības gadījumā, atbilstoši ārsta nozīmējumiem, nodrošināt savlaicīgu, precīzu un drošu medikamentozo terapiju, diagnostisko un ārstniecisko procedūru izpildi, paraugu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem.

· Savas kompetences ietvaros informēt pacientu par viņa veselības stāvokli, izskaidrot paredzamās aprūpes darbības un medicīniskos terminus pacientam saprotamā formā.

· Izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus veselības uzturēšanas un veicināšanas jautājumos.

· Nepieciešamības gadījumos sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību savas kompetences robežās.

· Novērtēt un darba laikā nodrošināt darba vides un aprūpes procesā pielietojamā medicīniskā aprīkojuma un medicīnas ierīču atrašanos darba kārtībā, ievērot medicīnas ierīču ekspluatācijas noteikumus.

· Veikt izmantoto medicīnisko ierīču (instrumentārija) uzskaiti, pirmssterilizācijas apstrādi un nogādāšanu sterilizācijai, saskaņā ar noteikto kārtību.

· Aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai, kā arī saskaņā ar LR normatīviem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Prasības:

· Profesionālā vidējā izglītība medicīnā.

· Reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

· Sertifikāts medicīnas māsu specialitātēs, atbilstoši amata prasībām.

· Nepieciešama profesionālā pieredze no viena līdz trim gadiem.

· Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūtās iemaņas.

· Prasme lietot medicīniskās ierīces.

· Prasme dokumentācijas kārtošanā.

· Labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes.

· Prasmes strādāt ar datoru.

· Teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlamas krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

· Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā.

· Profesionālu un draudzīgu kolektīvu.

· Ievērojamas atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

· Veselības apdrošināšanu.

· Mēnešalga – stundas tarifa likme 6,70 EUR (bruto).

 

Pieteikuma vēstuli un CV, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Dienas stacionāra medicīnas māsa”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@rigasveseliba.lv

Pieteikumā iekļautie dati tiks izmantoti tikai atlases konkursa vajadzībām. Informācija par amata pretendenta datu apstrādi pieejama šeit (http://rigasveseliba.lv/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-20-Informacija-par-pretendenta-datu-apstradi.pdf).

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē.