Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances › Ulbrokas PII ,,Pienenīte’’

    • Amats: māsa (vispārējās aprūpes māsa) (profesijas kods 22 2134)
    • Ievietošanas datums: 12/04/2022

Ulbrokas PII ,,Pienenīte’’

aicina darbā māsu (vispārējās aprūpes māsu) (profesijas kods 22 2134)

Galvenie amata pienākumi:

· organizēt, kontrolēt, nodrošināt nepieciešamo izglītojamo, darbinieku dzīvības un veselības aizsardzībā un traumatisma novēršanā;

· sekot izglītojamo veselībai ikdienā;

· kontrolēt higiēnas prasību un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu iestādē;

· kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;

· plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;

· konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;

· organizēt sadarbību ar iestādes ēdnīcu par izglītojamo veselīgu, sabalansētu uzturu ikdienā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

· LR atzīta profesionālā (medicīnas) vai 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība;

· obligātas valsts valodas zināšanas;

· prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

· psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;

· prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;

· vēlme darboties un attīstīties iestādes skolas un pirmsskolas kolektīvā;

· derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

· pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);

· stabilu atalgojumu 1032,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;

· veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;

· drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;

· dinamisku un radošu kolektīvu.

Darba veikšanas vieta: Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pienenīte’’.

Pieteikumu, norādot “Māsa (vispārējās aprūpes māsa)” var iesniegt:

· elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: pii.pienenite@ropazi.lv; vaditaja@ulbroka-pienenite.lv

· ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: Ulbrokas PII ,,Pienenīte’’, adrese: Institūta iela 34aA, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;

· personīgi iestādē pie vadītājas, atrodas adresē: Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā).

 

Uzziņas pa tālruni: 26558646.

 

Pieteikums satur šādus dokumentus:

· dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

· izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

 

 

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā termiņa beigām, lietveža leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar iestādes lietvedi.