Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances › Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” aicina darbā

    • Amats: medicīnas māsa (sertificēta)  filiālē „Jelgava”  (0,75 slodze)
    • Ievietošanas datums: 11/03/2021

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” aicina darbā

 medicīnas māsu (sertificētu)

 filiālē „Jelgava”  (0,75 slodze)

Prasības pretendentam:
• Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
• Ārstniecības personas reģistrs.
• Sertifikāts attiecīgajā specialitātē.
• Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu.

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību.
• Kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus.
• Nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, psihotropo, narkotisko un tiem pielīdzināmo psihotropo medikamentu saņemšanu, uzglabāšanu un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Veikt klientu un viņu piederīgo izglītošanu veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos.

Piedāvājam:
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• atalgojumu no 675 EUR – 996 EUR (par pilnu slodzi), 10% piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;

  • veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem;
    • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Darba vieta: Kalnciema ceļš 109, Jelgava.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli ar atzīmi “Medicīnas māsa” sūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv. vai pa pastu: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, VSAC “Zemgale”  informē, ka:

– jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

– iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”.

Pieteikšanās termiņš: 19.03.2021.