Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Aicinām iesūtīt tēzes konferencei “Profesionālā identitāte un profesijas atpazīstamība”

21/09/2020

Starptautiskā māsu un vecmāšu gada ietvaros 2020.gada 4. decembrī Rīgas Stradiņa universitātes (Dzirciema ielā 16, Rīgā) Aulā norisināsies konference “Profesionālā identitāte un profesijas atpazīstamība” (Professional identity and visibility).

Atbilstoši konferences tematiskajām jomā, aicinām uz e-pastu konference1205@gmail.com iesūtīt tēzes par šādām tēmām:

  • Māsu un vecmāšu profesionālās darbības ietvars
  • Darba vide
  • Profesionālā ētika
  • Profesionalitāte un kompetence
  • Motivācija
  • Māsas un vecmātes tēls un profesionālā identitāte
  • Uz pierādījumiem balstīta prakse

Tēžu sadaļu (Aktualitāte, Mērķis, Materiāli un metodes, Rezultāti, Secinājumi) kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 1500 rakstu zīmes, ieskaitot tukšumzīmes.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu: konference1205@gmail.com

Par tēžu saturu atbild to autori. Ja tēzes nebūs noformētas atbilstoši noformēšanas prasībām un/vai iesniegtas pēc iesniegšanas beigu termiņa, tās publicēšanai var tikt neapstiprinātas.

Termiņi:

Tēžu iesniegšana: līdz 15. oktobrim

 

Patiesā cieņā

Latvijas Māsu asociācija

Latvijas Vecmāšu asociācija

Rīgas Stradiņa universitāte