Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Aptauja māsām par piedzīvoto pacientu vardarbību, ziņošanas iespējām un uztvertiem šķēršļiem

12/02/2021

Maģistra darba “Māsu piedzīvotā pacientu vardarbība, ziņošanas iespējas un uztvertie šķēršļi” ietvaros tiek veikts praktiskais pētījums, ar kura palīdzību plānots izpētīt vardarbības veidus, ar kādiem saskaras praktizējošās māsas darba vietā un kādas ir ziņošanas iespējas par pieredzēto pacientu vardarbību un māsu šķēršļi vardarbīgu notikumu ziņošanai.

Šī pētījuma vajadzībām vardarbība darba vietā ir definēta šādi:

VARDARBĪBA DARBA VIETĀ
Gadījumi, kad darbinieki tiek apvainoti, apdraudēti vai aizskarti ar darbu saistītos apstākļos, tostarp ceļā uz darbu un no tā, radot tiešas vai netiešas briesmas viņu drošībai, labklājībai vai veselībai.

Aptaujas anketa ir anonīma, visa Jūsu sniegtā informācija ir konfidenciāla. Iegūtie dati apkopotā veidā tiks izmantoti tikai maģistra darba izstrādei. Piedalīšanās anketēšanā ir brīvprātīga.

Aptauju iespējams aizpildīt ŠEIT.