Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Ārsti, ārsta palīgi, māsas un vecmātes tiek aicināti pieteikties apmācībai neformālās izglītības programmā ‘’Transfuzioloģijas pamati’’

20/12/2018

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, vecmātes apmācībai neformālās izglītības programmā ‘’Transfuzioloģijas pamati’’, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Mācībās tiks sniegtas zināšanas un praktiskās iemaņas asins pagatavojumu izvēlē, asins komponentu pielietošanā, donoru/recipientu aprūpē, kā arī prasmes nodrošināt medicīnisko tehnoloģiju, normatīvo prasību, tai skaitā, kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanu transfuzioloģijā.
Norises vieta un laiks:
  • 17.01., 18.01.2019.- Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Vairāk informācijas par  programmu Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas mājas lapā www.psk.lu.lv sadaļā PROJEKTI-ESF projekti.
Lai pieteiktos uz kursiem, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Inu Jaunslavieti pa tālruni 29350243 vai e-pastu  esfkursi@inbox.lv
* Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana’’.