Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana

22/07/2021

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Skatīt projektu

https://www.talakizglitiba.lv/projekti