Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas

15/06/2018

Veselības ministrija informē, ka tiek uzsākta pretendentu atlase dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”, projekta Nr.9.2.5.0/17/I/001.

Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamību iedzīvotājiem ārpus Rīgas kādā no 4 prioritārajām veselības jomām: sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselības  un arī psihiskās veselības joma.

Projekta ietvaros tiks atbalstītas ārstniecības personas, kas uzsāk darbu ārpus Rīgas:

 • ārsti, ārsta palīgi, medicīnas māsas, māsas palīgi, vecmātes, fizioterapeiti un ergoterapeiti, kas uzsāk darbu stacionārā ārstniecības iestādē;
 • ārsti un ārsta palīgi (feldšeri), kas uzsāk darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā;
 • ārsti-psihiatri, ārsta palīgi, māsas un māsas palīgi, kas uzsāk darbu psihiatrijas praksē;
 • ģimenes ārsti, medicīnas māsas, ārsta palīgi un vecmātes, kas uzsāk darbu ģimenes ārsta praksē.

Apņemoties sniegt Valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 5 gadus pilna laika slodzē (160 stundas mēnesī), augstāk minētās ārstniecības personas projekta ietvaros varēs saņemt vienreizēju pārcelšanās kompensāciju par darbu reģionos ārpus Rīgas (arī par katru ģimenes locekli) un papildus ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju uz laiku līdz 24 mēnešiem.

Projekta ietvaros paredzēta arī atsevišķa kompensācija ģimenes ārstiem par specifisko zināšanu, pieredzes un informācijas nodošanu jaunajiem speciālistiem, kuri pārņems prakses darbu. Tai varēs pieteikties ārpus Rīgas reģistrētu ģimenes ārstu prakšu ārsti pensijas vecumā, kas nodos ģimenes ārsta praksi citam ārstam. Iepriekš minētā kompensācija paredzēta abiem ārstiem – gan ģimenes ārstam pensijas vecumā, kas nodod ģimenes ārsta praksi, gan ģimenes ārstam, kas pārņem šo praksi.

Plašāka informācija par ESF projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”:

 • talakizglitiba.lv;
 • kompensacijas@vm.gov.lv;
 • pa tālruņiem:
  • 67876077;
  • 67876013;
  • 67876170;