Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Ārstu palīgi un māsas drīkst izrakstīt kompensējamās zāles

26/09/2018

Pateicoties veiktajām izmaiņām normatīvajos aktos, no 1. septembra ģimenes ārsta komandā strādājošie ārsta palīgi un māsas drīkst izrakstīt kompensējamās zāles, kuras nozīmējis ārsts. Veiktās izmaiņas atvieglo zāļu saņemšanas iespējas hroniskiem pacientiem!
Precīza informācija skatāma šeit 

Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (kas ir piemērojami no 2018. gada 1. septembra)
14.2. apakšpunkts nosaka, ka “ģimenes ārsta praksē nodarbinātiem ārsta palīgiem (feldšeriem) un māsām ir tiesības izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, ja šādas tiesības ir saskaņotas ar ģimenes ārstu un noteiktas starp Nacionālo veselības dienestu un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem”.