Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Aslimnīcas Mācību centra attālinātu tālākizglītības pasākumu piedāvājums māsām, māsu palīgiem un ārstniecības atbalsta personām

11/01/2021

Aslimnīcas Mācību centrs ar šo gadu uzsāk ar attālinātu tālākizglītības pasākumu piedāvājumu māsām, māsu palīgiem un ārstniecības atbalsta personām.

Iepazīties ar detalizētu pasākumu plānu tuvākajiem mēnešiem un pieteikties pasākumiem iespējams mūsu slimnīcas mājaslapā:

https://www.aslimnica.lv/lv/saturs/kursu-plans

❗ Katram pasākumam jāpiesakās atsevišķi, aizpildot elektronisku pieteikumu (pie katra pasākuma norādīta aktīvā saite).

? “Aslimnīcas Mācību centrs” ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, kas reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestāžu reģistrā un tā darbības mērķi ir nodrošināt zināšanu pārnesi, profesionālo prasmju pilnveidi un tālākizglītību mūsu slimnīcas darbiniekiem, kā arī ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām visā Latvijā, nodrošinot pacientu un iedzīvotāju izglītošanu veselības veicināšanas jomā.