Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Darba grupa “Māsas un vecmātes profesijas un specialitāšu izvērtēšanai” VM

21/12/2017

Veselības ministrijā tika izveidota darba grupa “Māsas un vecmātes profesijas un specialitāšu izvērtēšanai”, kura izvērtēja prasības māsu profesiju un specialitāšu izglītībā.,kā arī izstrādāja māsas (vispārējās aprūpes  māsas) profesijas standarta projektu.
Darba grupā piedalījās Latvijas Māsu asociācijas, slimnīcu, izglītības iestāžu, arodorganizāciju un veselības ministrijas pārstāvji.
Darba grupas ietvaros izvērtējot esošo māsas profesijas standartu, kurši ir  apstiprināts kopš 2006. gada, ir konstatēts, ka ir nepieciešams pilnveidot  pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas Nr. 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu Nr. 2005/36/EK, kas ir saistoši arī par profesionālās atzīšanas kārtību Latvijā.
Ar māsas profesijas standartu projektu variet iepazīties …….http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/Sabiedribas%20lidzdaliba/Maasa_PS_231117%5B1%5D.pdf

Darba grupa patreiz turpina darbu pie  otrā posma – māsu specialitāšu izvērtēšanas.