Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › INFORMĀCIJA māsām un darba devējiem!

29/12/2016

Ar 2016.gada 16. decembri ir pieņemti grozījumi, kas ir saistoši māsām, kurām specialitāšu sertifikāti ir pēc vecā klasifikatora – diētas māsas, traumatoloģijas un ortopēdijas māsas u.c.
MK noteikumos Nr. 268 ir veikti papildinājumi punktā 636. šādā redakcijā:   “636. Ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām ārstniecības personas sertifikāti ir piešķirti atbilstoši tam ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram, kāds bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, sakarā ar specialitāšu klasifikatora maiņu jauni sertifikāti attiecīgajā specialitātē netiek izsniegti, resertifikācija nav jākārto un tām piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti ir spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, onkoloģijas ķirurgiem – līdz 2017. gada 31. decembrim un māsām (medicīnas māsām) – līdz 2019. gada 31. decembrim.”

Saistošie dokumenti:

http://likumi.lv/doc.php?id=190610
http://likumi.lv/ta/id/287388-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-24-marta-noteikumos-nr-268-noteikumi-par-arstniecibas-personu-un-studejoso-kuri-apgust-pi…