Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Informatīvs pasākums darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

23/10/2019
  1. gada 14. novembrī Rīgā, BELLEVUE PARK HOTEL aicina darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības ekspertus sarunai par darba prasmju veicināšanu,

nodarbinātību un apmācību iespējām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

Pasākuma mērķis ir uzrunāt  darba devējus, sniegt informāciju  un iepazīstināt arī SIVA projekta ietvaros  apmācīto dalībnieku prasmēm, virzot personas ar invaliditāti un garīga rakstura

traucējumiem integrācijai sabiedrībā un darba tirgū.

Tiksimies 14.novembrī plkst.9.30-15.00 Rīgā BELLEVUE PARK HOTEL  Konferenču zālē „BERLIN”,  Slokas ielā 1!

Pieteikumus dalībai gaidīsim līdz 6.novembrim elektroniski ilze.locmele@siva.gov.lv, tālrunis saziņai 27064068.