Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Izpētes tēma – personu ar invaliditāti nodarbinātība. Piedalies aptaujā!

30/05/2017

Latvija kopš 2010. gada ir pievienojusies ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām ar apņēmību pakāpeniski nodrošināt konvencijā garantēto tiesību īstenošanu Latvijā. Tiesībsargs ir atbildīgā institūcija par konvencijas ieviešanas uzraudzību. Tādējādi katru gadu tiesībsargs izvēlas vienu konvencijas pantu padziļinātai izpētei. 2017. gadā par izpētes tēmu ir izvēlēta personu ar invaliditāti nodarbinātība.

Sabiedrība ar izpētes rezultātiem varēs iepazīties gada nogalē Personu ar invaliditāti dienai veltītā konferencē.

Lai izzinātu faktisko situāciju, tiesībsargam ārkārtīgi vērtīgi ir uzzināt darba devēju viedokli. Tādējādi aicinām Jūsu uzņēmumu (atbildīgo personālvadības speciālistu) līdz šī gada 10. jūnijam aizpildīt aptaujas anketu. Aptaujas anketa ir anonīma. Tās aizpildīšanai nepieciešamais laiks ir no 1 līdz 5 minūtēm.

Aptauja ir pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1286453672/

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar juridisko konsultanti Aneti Ilves (Anete.Ilve@tiesibsargs.lv).