«Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t. sk. – jaundzimušā aprūpē»