PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSS “Veselības komunikācija – būtība, principi un specifika. Komunikācija ar mērķa grupām un sabiedrību”