Profesionālās pilnveides programma “Higiēnas procedūras pacientiem ar daļēju vai pilnīgu pašaprūpes deficītu”