Profesionālās pilnveides programma “SBAR rīka pielietošana komunikācijā veselības aprūpē”