Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Laba pārvaldība – tiesībsarga aptauja!

19/06/2017

Lai noskaidrotu Jūsu pieredzi saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībsargs aicina Jūs piedalīties aptaujā par labas pārvaldības principu ievērošanu.

Viena no tiesībsarga funkcijām ir pārliecināties, vai valsts pārvalde ievēro labas pārvaldības principu, proti, vai valsts pārvalde rīkojas tiesiski un lietderīgi, vai ir atklāta pret sabiedrību un veicina personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu. Šo jautājumu izzināšanā ļoti būtisks ir visas sabiedrības viedoklis.

Lai noskaidrotu Jūsu pieredzi saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībsargs aicina Jūs piedalīties aptaujā par labas pārvaldības principu ievērošanu. Aptaujas mērķis ir noskaidrot un apkopot labās prakses piemērus, kā arī lietas, kas dažādu iestāžu darbā būtu uzlabojamas. Aptaujas anketa elektroniski pieejama šeit: http://ej.uz/labaparvaldiba

Aicinām Jūs informāciju pārsūtīt saviem biedriem, lai ikvienam ir iespēja paust savu vērtējumu un viedokli.

Jautājumu gadījumā aicinu sazināties ar juridisko padomnieci Ievu Arkloni: Ieva.Arklone@tiesibsargs.lv vai pa tālruni 67201413.

Ar cieņu

Evita Berķe

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības

nodaļas vadītājas p.i.

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālr: 67201403

Fakss 67244074

E-pasts: evita.berke@tiesibsargs.lv

Mājas lapa: www.tiesibsargs.lv

 

LOGO_LV_NEW (480x181)