Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Neformālās izglītības programma ” Ārkārtas medicīnisko / ārkārtas sabiedrības veselības situāciju pārvaldīšana

14/09/2021

Aicinām piedalīties neformālās izglītības programmā “Ārkārtas medicīnisko/ārkārtas sabiedrības veselības situāciju pārvaldīšana”.

Mērķauditorija Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte un citas ārstniecības personas
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

–       8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības

–       16 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks RSU, Dzirciema iela 16, Rīga

2021.gada 16., 17., 18. septembris

2021.gada 7., 8., 9. oktobris

 

Uzmanību!

Dalība mācībās ir atļauta personām ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu (sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19, sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu vai sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem)

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i Rīgas Stradiņa universitāte
Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā ŠEIT
Neformālās izglītības programmas mērķis Pilnveidot pirmsslimnīcas un slimnīcas NM ārstniecības personu zināšanas par katastrofu medicīnas sistēmu, iespējamiem apdraudējumiem, atbildīgo institūciju lomu un stiprināt praktiskās iemaņas ārkārtas situāciju pārvaldīšanā pirms slimnīcas un slimnīcas etapā.
Mācību programmas tēmas 1.     Katastrofu medicīnas sistēma, Civilās aizsardzības sistēma un Nacionālā drošības sistēma

2.     Apdraudējuma veidi, to pārvaldīšanas principi

3.     Rezervju veidošanas principi ārkārtas situāciju pārvaldīšanai, t.sk. starptautiskās palīdzības pieprasīšanas iespējas.

4.     Veselības nozares atbildīgo  institūciju loma un iesaiste ārkārtas situāciju pārvaldīšanā un seku likvidēšanā.

5.     Katastrofu medicīnas gatavības plānošana slimnīcās.

6.     Informācijas apmaiņa glābšanas darbos iesaistīto institūciju starpā un reaģēšanas aktivizēšana.

7.     Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas un organizācijas principi situācijās ar daudziem cietušajiem vienlaikus notikuma vietā

8.     Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas un organizācijas principi situācijās ar daudziem cietušajiem vienlaikus slimnīcā

9.     Cietušo šķirošanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanas principi ārkārtas medicīniskās situācijās notikuma vietā un slimnīcā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

 Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

Noderīgi!