Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Palielina ārstniecības personu zemākās mēnešalgas likmes

27/12/2017

19.decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts*, kas paredz palielinājumu ārstniecības personām noteiktajām zemākajām mēnešalgu likmēm.

Noteikumu projekts paredz palielināt ārstniecības personu zemāko mēnešalgas likmi par slodzi, ņemot vērā nākamgad pieejamo finansējuma apmēru. Jau ziņots, ka 2018.gadā paredzēts palielināt ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksu no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī.

Stacionārajā sektorā strādājošajām ārstniecības personām plānots lielāks darba samaksas palielinājums, ņemot vērā obligātās piemaksas par diennakts darba režīma nodrošināšanu, kā arī normālā pagarinātā darba laika pakāpenisku atcelšanu.

Papildus noteikumu projektā tika pārskatīts ārstniecības personu sadalījums kategorijās, no 13 kategorijām izveidojot 6 kategorijas. Lai veiktu iedalījumu kategorijās tika veikts ārstniecības personu vērtējums, izmantojot vairākus kritērijus – izglītība, profesionālā pieredze, darba sarežģītība, domāšanas sarežģītība, sadarbība un vadība, atbildība par darba norisi un rezultātiem un atbildība par lēmumiem.

Lai nodrošinātu, ka piešķirtais finansējums tiek novirzīts paredzētajam mērķim – darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām, kas ir iesaistītas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, Nacionālais veselības dienests (NVD), slēdzot līgumus par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu iezīmēs palielinājuma summu katrai ārstniecības iestādei un pieprasīs regulāru atskaitīšanos par izlietoto finansējumu.

*Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām”. Noteikumi attiecas uz ārstniecības personām, kas strādā valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātajās kapitālsabiedrībās, kas noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, vai, kas sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs.

Likumu var izlasīt šeit.