Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par medicīnas darbinieku atalgojumu 2020. un 2021.gadā

28/07/2020

Latvijas Māsu asociācija ir saņēmusi vēstuli,  kurā Veselības ministrija apliecina, ka ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana jau ilgu laiku ir bijusi un arī turpmāk ir viena no galvenajām ministrijas prioritātēm.

Veselības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir saņēmusi Latvijas Jauno ārstu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Māsu asociācijas kopīgi parakstīto 2020.gada 9.jūnija kolektīvo iesniegumu Nr.01-06-20 “Par medicīnas darbinieku atalgojumu 2020. un 2021.gadā”, kurā tiek lūgts steidzami risināt medicīnas darbinieku atalgojuma pieaugumu. Atbilstoši Ministru prezidenta 2020.gada 15.jūnija rezolūcijai Nr.7.8.5./2020-DOC-1468-1130 Ministrija sniedz ar Finanšu ministriju saskaņotu atbildi par iesniegumā minēto.

Apliecinām, ka ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana jau ilgu laiku ir bijusi un arī turpmāk ir viena no galvenajām Ministrijas prioritātēm. Pēdējo četru gadu laikā ir būtiski palielināts ārstniecības personu atalgojums un arī šobrīd Ministrija aktīvi strādā pie šī jautājuma. Likumprojekta “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” sagatavošanas procesā Veselības ministrija ir iesniegusi Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā pieteikumu prioritārajam pasākumam, pieprasot papildu finansējumu ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai, plānojot darba samaksas pieaugumu 2021.gadā 30% apmērā (atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzētajam un pilnā apmērā nepiešķirtajam palielinājumam 2020.gadam 10% apmērā un 20% palielinājumam 2021.gadā) un turpmāk ik gadu 5% apmērā. Vēršam uzmanību, ka jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu ir skatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” sagatavošanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Papildus informējam, ka Ministrija turpina darbu pie jauna ārstniecības personu atalgojuma modeļa, lai darba samaksas sistēma būtu motivējoša un caurskatāma kā vienas ārstniecības iestādes ietvaros, tā arī valsts apmaksātajā veselības aprūpes sistēmā kopumā. Šobrīd ir sagatavots informatīvā ziņojuma “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) projekts, kas tika nodots izskatīšanai un viedokļa sniegšanai inovācijas domnīcas dalībniekiem (nozares ekspertiem). Informatīvajā ziņojumā Ministrija paredz ārstniecības personu atalgojuma pieaugumu, septiņu gadu periodā sasniedzot domnīcā pēc grupu punktiem izvērtēto mērķa algu katrai ārstniecības personu grupai, un kas arī nodrošinās Jūsu iesniegumā norādīto ārstu atalgojuma apmēru – vidējā darba samaksa tautsaimniecībā nodarbinātajiem ar koeficientu 2,74, kā arī aprēķinājusi tam nepieciešamo papildus finansējumu. Informatīvais ziņojums tiks nodots sabiedriskai apspriešanai un tālāk virzīts Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību.

Pateicamies Jums par aktīvo iesaistīšanos jaunā ārstniecības personu atalgojuma modeļa izstrādē un citu veselības aprūpes jautājumu risināšanā, kā arī ceram uz turpmāku sadarbību.

Veselības ministre

Ilze Viņķele

Vēstule