Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par neformālo izglītības programmu: “Veselības aprūpe personām ar invaliditāti – profilakse un veselības veicināšana: riska faktoru mazināšana, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana”

04/02/2019

Veselības centrs “Vivendi” ir uzsācis īstenot neformālās izglītības programmu “Veselības aprūpe personām ar invaliditāti – profilakse un veselības veicināšana: riska faktoru mazināšana, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana”. Apmācību mērķauditorija ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāls – māsas, ārsta palīgi un funkcionālie speciālisti.

Programmas īstenošanas ilgums ir 15 akadēmiskās stundas (2 dienas), no kurām 2 akadēmiskās stundas ir teorētiskās nodarbības un 13 akadēmiskās stundas ir praktiskās nodarbības.

Dalība apmācību programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks piešķirtas apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 15 TIP vērtībā. Apmācību programma ir saskaņota ar Latvijas Māsu asociāciju (Lēmuma Nr. NTI/P-0797).

Programmas apmācību norises laiks:

1. grupa – 2. un 9. marts no plkst. 10:00 līdz 17:00

2. grupa – 6. un 13. aprīlis no plkst. 10:00 līdz 17:00

3. grupa – 11. un 18. maijs no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Vairāk informācijas lūdzam skatīt šeit.

Apmācību programma tiek realizēta ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” atbalstu.