Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Informācija par pārreģistrācijas termiņu māsas profesijā

20/06/2022

Informācija ir saistoša māsām, kuras ir sertificējušās un resertificējušas līdz 2021. gada 31. decembrim un sertifikāta termiņš beidzās pēc 2022. gada 1. janvāra. Latvijas Māsu asociācija vērsās pie Veselības ministrijas ar lūgumu iepriekš minētajām māsām  uzkrātos tālākizglītības pasākumus  pēdējo sešu gadu laikā piemērot pie pārreģistrācijas procesa.  Detalizētāk Vm vēstulē VMvest_240522.docx

“Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (turpmāk –
Noteikumi) nosaka, ka pirmreizējās reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi, bet, ja ārstniecības persona reģistrācijas termiņa laikā iegūst attiecīgi ārstniecības personas sertifikātu, reģistrācijas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kas ir par vienu
gadu ilgāks nekā ārstniecības personas sertifikāta derīguma  termiņš.

Līdz ar to šajā gadījumā reģistrācijas termiņš Reģistrā ir seši gadi.