Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par profesijas “Māsas palīgs” profesionālo kompetenču apguvi

30/12/2021

Veselības ministrija dara zināmu, ka 2022.gada 1.janvārī stājas spēkā izmaiņas normatīvajā regulējumā attiecībā par profesijas “Māsas palīgs” profesionālo kompetenču apguvi.
Turpmāk profesijas “Māsas palīgs” profesionālās kompetences varēs iegūt arī profesionālā tālākizglītības programmā, pieaugušo izglītības ietvaros. Aicināmprofesionālās tālākizglītības programmas īstenošanu realizēt Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros
(turpmāk – ESF projekts 8.4.1.).

Informējam, ka Latvijas Māsu asociācija atbalsta profesionālo kvalifikācijas „Māsas palīgs” iegūšanu arī profesionālajā tālākizglītībā, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju „Māsas palīgs”, kas tiktu nodrošināta ESF projekta 8.4.1. ietvaros.

Sīkāk šeit