Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pēc breksita

31/01/2020

Saņemta informatīva vēstule no Veselības ministrijas   skatīt šeit par to, kāda kārtība ir piemērojama, pieņemot lēmumus par Apvienotajā Karalistē iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kā arī saņemot deklarācijas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai reglamentētajās profesijās no personām, kurām tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā Apvienotajā Karalistē.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru sanāksmē š.g. 21. janvārī pārejas perioda laikā notika intensīvas sarunas starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību par turpmākajām attiecībām, tajā skaitā par to, kāda kārtība tiks piemērota profesionālo kvalifikāciju atzīšanā pēc pārejas perioda beigām, ieskatu par to varat gūt šajā Eiropas Komisijas vietnē: https://ec.europa.eu/commission/publications/slides-internal-eu27-preparatory-discussions-future-relationship-free-trade-agreement_en. Izglītības un zinātnes ministrija informēs Latvijas kompetentās institūcijas par visiem būtiskiem jaunumiem saistībā ar breksitu. Aicinām sekot aktuālajai informācijai Ārlietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministriju tīmekļvietnēs publicētajam.