Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par tikšanos ar Igaunijas māsu asociāciju

30/10/2020

Latvijas māsas vadītājas, mācībspēki un profesionālās organizācijas pārstāvji sadarbībā ar Igaunijas Māsu asociāciju 22. oktobrī virtuāli satikās ar Tallinas medicīnas koledžu docētājiem, lai iepazītos ar NANDAS/aprūpes diagnožu klasifikācijas integrāciju māszinību studiju procesā un māsu klīniskajā praksē, 

kā arī 28. oktobrī – ar Igaunijas Māsu asociācijas prezidenti Anneli Kannus un viceprezidenti Gerli Liivet. Diskusijas ietvarā reprezentatīvi tika apspriesti jautājumi par NANDAS/aprūpes diagnožu klasifikāciju māsu klīniskajā vidē un sociālo jautājumu aktualizāciju Igaunijā un Latvijā!