Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par vakcinācijas pret Covid -19 fakta viltošanu

25/10/2021

Cienījamās Latvijas  māsas! 

Latvijas Māsu asociācija izsaka lielu pateicību visām māsām par nesavtīgu darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos sabiedrības labā Covid -19 izraisītā pandēmijā, taču ir ļoti skumji dzirdēt satraucošas ziņas par mediķiem, tai skaitā māsām, kuri, vēloties gūt materiālu labumu, pakļauj riskam sabiedrības daļu, kuri nevēlas vakcinēties, bet ir gatavi saņemt viltotu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu.

Mēs, Latvijas Māsu asociācija un to pārstāvošās Latvijas māsas, vēlamies paust savu viedokli, balstoties uz Māsu ētikas kodeksu, kas nosaka, ka māsu profesijas galvenie darbības pamatuzdevumi ir veicināt veselību, veikt preventīvus pasākumus veselības veicināšanā un slimību profilaksē, palīdzēt veselības nodrošināšanā, uzturēšanā un atjaunošanā, atvieglot ciešanas. Tāpat Māsu Ētikas kodekss nosaka, ka:

  •  Veicot darba pienākumus, māsa ar savu profesionalitāti, rīcību, uzvedību, attieksmi un izskatu dara godu savai profesijai un veicina profesijas prestižu.
  • Māsa profesionālos pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot sava ieņemamā amata priekšrocības, lai gūtu personīgo labumu sev vai citai personai.
  • Māsa darbojas pacienta/klienta interesēs un atturas no tādas rīcības, kas varētu nodarīt kaitējumu pacientam/klientam vai radīt šaubas par māsas godīgumu. Māsa atbild par savas rīcības vai bezdarbības radītajām sekām.
  • Māsa profesionālajā darbībā nav pieļaujama apzināta maldu un nepatiesības izplatīšana sabiedrībā.

Latvijas Māsu asociācijas vārdā gribam vērsties pie visām Latvijas māsām. Lūdzu, atcerieties, ka nekas nav svarīgāks par cilvēka dzīvību un veselību! Vēlamies uzsvērt mūsu profesijas pamatvērtības, kas nepieļauj negodprātīgu, maldinošu, cilvēka veselībai un dzīvībai kaitējošu rīcību.  Aicinām nepieļaut un neiesaistīties nekādās darbībās, kas šobrīd ir aktualizējušās saistībā ar Covid-19 sertifikātu viltošanu. Aicinām aktīvi paust savu nostāju un nepieļaut, ka  šādas prettiesiskas, cilvēku dzīvību un veselību apdraudošas situācijas tiek realizētas. Uzskatām, ka šāda rīcība nav savienojama ar māsas profesiju!

Vienlaikus atgādinām, ka sertifikāta viltošana pielīdzināma jebkura dokumenta viltošanai un par to iestājas kriminālatbildība saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu, Kriminālprocesa likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Patiesā cieņā

Latvijas Māsu asociācija

Latvijas Māsu asociācijas Ētikas komiteja