Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Pasaules Veselības profesionāļu alianses (WHPA) aicinājums pasaules valdībām!

05/03/2020

Šveicē, Ženēvā, 2020. gada 4. martā Pasaules veselības speciālisti aicināja pasaules valstu valdības atbalstīt veselības aprūpes darbiniekus cīņā pret Covid–19   

Pasaules Veselības profesionāļu alianse (WHPA) ir vērsusies pie pasaules valdībām ar aicinājumu. Domāju, ka būtu mērķtiecīgi to pārsūtīt visiem Latvijas ārstiem, māsām, farmaceitiem, valdībai un Saeimas deputātiem.

https://www.wma.net/news-post/world-health-professionals-calling-governments-to-prioritise-support-for-healthcare-workers-in-the-front-line-against-coronavirus/

Esmu veicis šā dokumenta tulkojumu, Pēteris Apinis

Pasaules Veselības profesionāļu alianse (WHPA), kas pārstāv 31 miljonu zmeslodes veselības aprūpes speciālistu, ir solidāra ar visiem pasaules veselības aprūpes darbiniekiem, kas ierobežojot koronavīrusa epidēmiju, atrodas uz frontes līnijas cīņā ar to. Visā pasaulē medicīnas māsas, farmaceiti, fizioterapeiti, zobārsti un ārsti cenšas novērst, diagnosticēt, uzturēt un ārstēt Covid-19 pacientus. Viņi pakļauj sevi riskam, cīnoties par savu kopienu iedzīvotāju aizsardzību, viņiem bieži vien nav vajadzīgo individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, masku un aizsardzības tērpu, kas viņus varētu pasargāt no inficēšanās un tādējādi ļautu turpināt savu nozīmīgo darbu.

WHPA aicina valdības un veselības aprūpes organizācijas atbalstīt veselības aprūpes darbiniekus jebkurā veidā, bet jo īpaši – steidzami nodrošinot individuālos aizsardzības līdzekļus. Jānodrošina pienācīgi pārtraukumi personālam darba maiņu laikā, kā arī pietiekamu laiku starp maiņām, lai medicīnas profesionāļi varētu turpināt darbu ilgtermiņa globālās krīzes apstākļos.

Strādājot šādos apstākļos, nepieciešams pievērst uzmanību personāla psiholoģiskai veselībai, tāpēc par prioritāti jānosaka piemēroti atbalsta pakalpojumi personālam.

Pasaules Veselības profesionāļu alianses (WHPA) valdes priekšsēdētājs, Pasaules Ārstu asociācijas (WMA) ģenerālsekretārs Otmārs Kloibers teica: „Ir skumji, ka šīs krīzes laikā ir mirušas medmāsas un ārsti, un, iespējams, mirs arī turpmāk. Tie ir nāves gadījumi, no kuriem varēja izvairīties, nodrošinot labāku gatavību ārkārtas situācijām. Šai krīzei vajadzētu mācīt mūsu politiķiem un sabiedrībai veikt vajadzīgos ieguldījumus ārkārtas situāciju risināšanai un pārbaudīt piegāžu ķēžu drošību”

Pasaules Māsu padomes (ICN) izpilddirektors Hovards Katons teica: „Mēs aicinām valdības maksimāli palielināt atbalstu medicīnas māsām un citiem veselības aprūpes speciālistiem, kas pret koronavīrusu atrodas cīņas priekšgalā, gan nodrošinot nepieciešamos aizsarglīdzekļus, gan atzīstot psiholoģisko spiedienu, kas viņiem ir un ar ko viņi saskaras.

Būtiski, lai valdības, pieņemot augsta līmeņa lēmumus par vīrusa apkarošanu, iekļautu māsu pieredzi un viņu vadības prasmes. Māsu ieteikumi, pamatoti uz viņu frontes līnijas pieredzes, ir nenovērtējami vīrusa ierobežošanā, kā to esam pieredzējuši jau iepriekšējo epidēmiju laikā”.

Starptautiskās Farmaceitu federācijas (FIP) izpilddirektore Katrīna Dugana teica: „Farmaceiti un aptieku darbspēks kopienu un slimnīcu aptiekās un klīniski bioloģiskajās laboratorijās novērš jaunā koronavīrusa slimības izplatīšanos. Farmaceiti konsultē sabiedrību un atbalsta efektīvu infekcijas pārvaldību veselības aprūpes sistēmās. Aptiekām bieži ir pirmā saskarsme ar slimību, tādēļ aicinām valdības atbalstīt tās šajā lomā un rēķināties ar farmaceitiem visā pasaulē kā galvenajiem partneriem globālajos centienos ierobežot vīrusa uzliesmojumu”.

WORLD HEALTH PROFESSIONALS CALLING GOVERNMENTS TO PRIORITISE SUPPORT FOR HEALTHCARE WORKERS IN THE FRONT LINE AGAINST CORONAVIRUS

Geneva, Switzerland, 4 March 2020 The world’s health professionals are calling for governments to support healthcare staff in the battle against Covid-19

The World Health Professions Alliance (WHPA), which represents 31 million healthcare professionals, stands in solidarity with all healthcare workers across the globe who are on the front line in the fight to contain the current coronavirus epidemic.

All around the world, nurses, pharmacists, physical therapists, dentists and physicians are focusing their efforts on preventing, diagnosing, containing, and treating Covid-19 patients. They are putting themselves at risk as they battle to protect their communities, often without the required personal protective equipment, such as masks and hazardous material suits, that can keep them safe from infection and therefore able to carry on their vital work.

The WHPA is calling on governments and healthcare organisations to support front line healthcare workers in any way they can, but especially and urgently through the supply of crucial personal protective equipment.  They should also ensure that staff are getting adequate breaks during their shifts, and time off between shifts, to be able to carry on in what could be a long-term global crisis.  Working in such conditions also takes its toll on the psychological health of staff, so appropriate support services for staff must also be put in place as a priority.

Dr. Otmar Kloiber, WHPA Chair and Secretary General of the World Medical Association, said: ‘It is sad that nurses and physicians died during this crisis and probably more will die. Deaths which may have been avoidable with better emergency preparedness. This crisis should be a wake upcall for politicians and societies to make the necessary investment in emergency preparedness and to look into the vulnerability of our supply chains’.

ICN Chief Executive Officer Howard Catton said: ‘We are calling on governments to maximise support for nurses and other health professionals in the front line against coronavirus, both in terms of providing the necessary protective equipment and recognising the psychological pressures they are under and addressing them.

‘It is also essential that governments in their top-level decision making on combatting the virus, include the experience and leadership skills of nurses. Nurses’ advice, based on their observations from the front line, are invaluable in containing the virus, as we have seen with previous epidemics’.

FIP Chief Executive Officer, Dr Catherine Duggan said: ‘Pharmacists and the pharmacy workforce at community and hospital pharmacies and clinical biology laboratories are preventing the spread of the new coronavirus disease, advising the public, and supporting the efficient management of infection by healthcare systems. Since pharmacies are often the first point of contact with the health system, we call on governments to support them in these roles and to count on pharmacists worldwide as key partners in the global effort to contain the outbreak’.