Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › SVARĪGI! Grozījumi Ministru kabineta noteikumos

06/02/2017

Ar 2017. gada 3. februāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 ” Ārstniecības personu sertifikācijas kārtībā”, informāciju skatīt https://www.vestnesis.lv/op/2017/26.7

LMa skaidro pieņemtos grozījumus:
1) I 52.1. apakšpunktā izteikts, ka māsām un vecmātēm ir samazināti tālākizglītības punkti no 150 TIP uz 100 TIP.
2)Punktā 64. Ja ārstniecības personai nepiemēro vai atsaka resertifikāciju, tā var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā, iesniedzot šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minēto dokumentu, un gadījumā, ja resertifikāciju nepiemēro, – sertifikāta kopiju, kā arī veicot samaksu par sertifikāciju.” Māsām, kurām netika piemērota resertifikācija  resertifikācijas kritēriju neatbilstības dēļ, turpmāk varēs atjaunot sertifikātu, t.i. visu pirms iesniedzot dokumentus kā uz resertifikāciju, sertifikācijas padome pēc dokumentu izskatīšanas (pēc resertifikācijas kārtības) rekomendēs māsām kārtot sertifikācijas eksāmenu pamatspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstniecības metodē, un iesniedzot noteikumu 27.1. apakšpunktā minēto dokumentu māsa varēs kātot sertifikācijas eksāmenu.
Īpaša uzmanība VISĀM TĀM MĀSĀM, kurām pēc sertifikācijas padomes lēmuma tika atteikta resertifikācija, piemēram beidzies sertifikāta termiņš, darba pieredze mazāk kā trīs gadi u.c., uz sertifikāta kopijas pamata varēs atkārtoti pretendēt uz sertifikātu pēc iepriekš minētās kārtības!