MĀSAS PALĪGS (profesijas kods 532103)uz nenoteiktu laiku

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības

3.Reģionālā nodrošinājuma centra Medicīniskās aprūpes centra Ambulatorā nodaļa

izsludina konkursu civilā darbinieka amatam

MĀSAS PALĪGS (profesijas kods 532103)

uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

· Pēc pacienta uzņemšanas stacionārā iepazīstināt viņu ar iekšējās kārtības noteikumiem un ierādīt gultas vietu, izsniegt vajadzīgos piederumus, izrakstot pacientu saņemt izsniegtos piederumus.

· Saņemt ēdienu no ēdnīcas un veikt tā sadali, veikt pacientu trauku mazgāšanu un dezinfekciju. Sekot telpu vēdināšanas režīmam.

· Atbilstoši savai kompetencei, sadarbībā ar dežurējošo ārstu sniegt pirmo medicīnisko palīdzību pēkšņu saslimšanu un traumu gadījumos, novērot pacientu vitālos rādītājus (piemēram to izmaiņas un tml.), ziņot dežurējošajam ārstam par izmaiņām pacienta veselības stāvoklī.

· Veikt savlaicīgu veļas nomaiņu, dezinfekciju un nodošanu mazgāšanā. Uzturēt kārtībā uzkopšanas inventāru, savlaicīgi pieprasīt atbildīgajam darbiniekam nepieciešamo inventāru un telpu uzkopšanas līdzekļus.

· Veikt telpu, pacientu aprūpes priekšmetu un mācību līdzekļu apkopi, uzkopšanu un telpu dezinfekciju atbilstoši higiēniskā un pretepidēmiskā plāna prasībām.

· Nepieciešamības gadījumā veikt pacientu un dažādu medicīnisko materiālu, dokumentu pārvadāšanu.

· Medicīnisko atkritumu šķirošana un nogādāšana līdz savākšanas vietai.

· Veikt nekvalificētu administratīvo darbu Ambulatorajā nodaļā.

· Nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu un sadaroties ar citu sabiedroto valstu karavīriem.

Piedāvājam:

· Regulāru stabilu atalgojumu EUR 1371,00 par vienu veselu slodzi.

· Veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums, sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

· Darbu maiņās - summētais darba laiks (1 diennakti strādā, 3 brīvas)

· Draudzīgu, atsaucīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.

· Iespēju izmantot dienesta autobusu nokļūšanai līdz darba vietai.

Darba izpildes vieta: Militārā bāze “Ādaži”, Kadaga, Ādažu novads

Prasības:

· Māsas palīga izglītība (2.profesionālais kvalifikācijas līmenis);

· Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

· Vēlama pieredze līdzvērtīgu amata pienākumu veikšanā;

· Labas lietotāja prasmes darbā ar MS Office programmām: Word, Excel.

· B kategorijas autovadītāja apliecība;

· obligātas valsts valodas zināšanas;

· teicamas saskarsmes spējas, laipna, atsaucīga attieksme, atbildības sajūta un precizitāte.

Lai pieteiktos konkursā, iesniedz elektroniski CV un dokumentu kopijas līdz 28.04.2024. uz e-pasta adresi aija.cerena@mil.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.