Vecākā māsa (uz noteiktu laiku, Cēsīs)

Nacionālie bruņotie spēki

Mācību vadības pavēlniecība, reģ.9002056972

izsludina amata konkursu-

vecākā māsa

(uz noteiktu laiku, Cēsīs)

Darba pienākumi

· Administrēt medicīnisko līdzekļu un inventāra apriti un dokumentāciju, kontrolēt medicīniskās aparatūras ekspluatāciju, plānot iepirkumu.

· Nodrošināt neatliekamās palīdzības sniegšanu paaugstinātas bīstamības nodarbībās.

· Nodrošina bīstamo medicīnisko atkritumu pareizu savākšanu, glabāšanu un nodošanu.

· Organizēt personālsastāva profilaktisko vakcināciju.

· Kontrolēt skolas telpu sanitāro stāvokli, nodrošināt dezinfekcijas pasākumu izpildi.

· Kontrolēt ēdināšanas un ūdens apgādes kvalitāti lauku nodarbībās un mācībās.

· Reizi kvartālā veikt medicīnisko un materiāltehnisko līdzekļu pārbaudi, savlaicīgi nomainot ekspluatācijai nederīgus līdzekļus.

Mēs piedāvājam

· Mēnešalgu 1670,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) un piemaksa atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā;

· Veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums, sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Darba izpildes vieta NBS Instruktoru skola, Valmieras iela 8, Cēsis.

Prasības pretendentiem

· Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

· Labas lietotāja prasmes darbā ar MS Office programmām: Word, Excel.

· Apliecinājums par pirmreizējas vakcinācijas pilnā kursa esamību pret Covid – 19 infekciju.

Amata pildīšanai būs jākārto speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam (likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrā un trešā daļa).

Lai pieteiktos konkursā, iesniedz elektroniski CV un dokumentu kopijas līdz 01.12.2023. uz e-pasta adresi konkurss@mil.lv