VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSA PERIOPERATIVAJĀ APRŪPĒ

SIA “RĪGAS 2. SLIMNĪCA” AICINA KOMANDĀ

VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSU PERIOPERATIVAJĀ APRŪPĒ

Prasības kandidātiem

· Medicīnas māsas izglītība;

· Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;

· Pieredze darbā Operāciju blokā.

Darba pienākumu apraksts

· Sagatavot operāciju zāli un operācijai nepieciešamos materiālus, instrumentus;

· Organizēt operāciju veikšanai piemērotu aprīkojumu un instrumentāriju;

· Nodrošināt operācijas kvalitatīvu un sterilu instrumentēšanas gaitu;

· Koordinēt māsas palīga darbu.

Mēs piedāvājam

· Mēnešalgu, sākot no 1535 EUR/bruto par slodzi un sociālās garantijas;

· Piemaksa par darba intensitāti 25%, u.c. piemaksas atbilstoši darba likumdošanai un koplīgumam (par darbu nakts stundās, svētku dienās, virsstundu darbu, par darba stāžu);

· Darba laiku no plkst. 8:00 līdz 16:00 darba dienās.

· Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;

· Darbam nepieciešamo apmācību;

· Bezmaksas autostāvvietu;

· Atlaides pilsētas sabiedriskajā transportā.

Pamatojoties uz ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, SIA “Rīgas 2. slimnīca” informē, ka:

1. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rīgas 2. slimnīca”. Adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004;

2. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Papildus informāciju var uzzināt, iepazīstoties ar privātuma atrunu vai sazinoties ar slimnīcas datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: datu.specialists@slimnica.lv