Vispārējās aprūpes māsu ambulatorā daļā

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/–ĒM

  • Māsas izglītība;
  • Reģistrācija ārstniecības personu  reģistrā;
  • Obligātas valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Teicamas saskarsmes spējas, prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
  • Prasmes darbam ar datoru.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI

  • Veikt pacienta medicīniskās un uzskaites dokumentācijas precīzu un savlaicīgu noformēšanu;
  • Prast izvērtēt rīcības prioritātes un sniegt neatliekamo palīdzību jebkura vecuma pacientiem;
  • Koordinēt  pacientu plūsmu ambulatorās pieņemšanas laikā.

Dienas darba laiku, 28 stundas nedēļā; 
Darba līgumu uz noteiktu laiku    
Apmaksātus profesionālās pilnveides pasākumus un citus sociālos labumus atbilstoši koplīgumam    
Konkurētspējīgs atalgojumu – pilnas slodzes vidējā darba samaksa no EUR 1900-2100 (pirms nodokļu nomaksas).
To veido stundas likme EUR 9,00, piemaksas un algas mainīgā daļa  

Veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 6 mēnešiem pamatdarbā             
Pieredzi un profesionālo izaugsmi; Sakārtotu darba vidi;
Atsaucīgus kolēģus.

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu baiba.sproge@cesuklinika.lv vai pa pastu.

Adrese: SIA “CĒSU KLĪNIKA”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101.

Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 29405685

Galvenajai māsai Taigai Galejai Gruntmanei