Vispārējās aprūpes māsu Veselības aprūpei mājās

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/–ĒM

  • Māsas izglītība;
  • Reģistrācija ārstniecības personu  reģistrā;
  • Obligātas valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Teicamas saskarsmes spējas, prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
  • Prasmes darbam ar datoru.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI

  • Patstāvīgi veikt ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas pacienta dzīves vietā;
  • Apmācīt un izglītot pacientus un viņa tuviniekus vai ģimenes locekļus aprūpes pasākumu veikšanā;

Dokumentēt pacienta veselības aprūpi atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību

MĒS PIEDĀVĀJAM

  • Dienas darba laiku, 25 stundas nedēļā;
  •  Darba līgumu uz nenoteiktu laiku

Apmaksātus profesionālās pilnveides pasākumus un citus sociālos labumus atbilstoši koplīgumam

 Konkurētspējīgs atalgojumu – pilnas slodzes vidējais atalgojums no EUR 1700-1800 (pirms nodokļu nomaksas). To veido stundas likme EUR 9,00, piemaksas un algas mainīgā daļa

Veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 6 mēnešiem pamatdarbā         

Pieredzi un profesionālo izaugsmi;

Sakārtotu darba vidi; Atsaucīgus kolēģus

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu baiba.sproge@cesuklinika.lv vai pa pastu.

Adrese: SIA “CĒSU KLĪNIKA”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101.

Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 29405685

Galvenajai māsai Taigai Galejai Gruntmanei