Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances ›  SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Bolderāja” Terapijas un ķirurģijas dienas stacionārs 

  • Amats: DIENAS STACIONĀRA MĀSA
  • Ievietošanas datums: 03/08/2021

 SIA “Rīgas veselības centrs” vienotais reģistrācijas numurs: 50103807561

filiāles “Bolderāja” Terapijas un ķirurģijas dienas stacionārs  aicina darbā

DIENAS STACIONĀRA MEDICĪNAS MĀSU

Pienākumi:

 • Strādāt saskaņā ar medicīnas māsas profesijas standartu.
 • Plānot un sniegt aprūpi Terapijas un ķirurģijas dienas stacionāra pacientiem.
 • Veikt aprūpes darbības, atbilstoši pacienta vajadzībām, veikt pacientu vitālo rādītāju kontroli.
 • Savas kompetences ietvaros risināt esošās aprūpes problēmas, identificēt potenciālās aprūpes problēmas un/vai riskus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi pieaicināt ārstu.
 • Asistēt ārstam medicīnisku manipulāciju laikā.
 • Nepieciešamības gadījumā, atbilstoši ārsta nozīmējumiem, nodrošināt savlaicīgu, precīzu un drošu medikamentozo terapiju, diagnostisko un ārstniecisko procedūru izpildi, paraugu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem.
 • Savas kompetences ietvaros informēt pacientu par viņa veselības stāvokli, izskaidrot paredzamās aprūpes darbības un medicīniskos terminus pacientam saprotamā formā.
 • Izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus veselības uzturēšanas un veicināšanas jautājumos.
 • Nepieciešamības gadījumos sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību savas kompetences robežās.
 • Novērtēt un darba laikā nodrošināt darba vides un aprūpes procesā pielietojamā medicīniskā aprīkojuma un medicīnas ierīču atrašanos darba kārtībā, ievērot medicīnas ierīču ekspluatācijas noteikumus.
 • Veikt izmantoto medicīnisko ierīču (instrumentārija) uzskaiti, pirmssterilizācijas apstrādi un nogādāšanu sterilizācijai, saskaņā ar noteikto kārtību.
 • Aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai, kā arī saskaņā ar LR normatīviem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Prasības:

 • Profesionālā vidējā izglītība medicīnā.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
 • Sertifikāts medicīnas māsu specialitātēs, atbilstoši amata prasībām.
 • Nepieciešama profesionālā pieredze no viena līdz trim gadiem.
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūtās iemaņas.
 • Prasme lietot medicīniskās ierīces.
 • Prasme dokumentācijas kārtošanā.
 • Labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes.
 • Prasmes strādāt ar datoru.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlamas krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā.
 • Profesionālu un draudzīgu kolektīvu.
 • Ievērojamas atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.
 • Veselības apdrošināšanu.
 • Mēnešalgu – stundas tarifa likmi 6,90 EUR (bruto) + 1% no DS gultas dienām.

 

Pieteikuma vēstuli un CV, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Dienas stacionāra medicīnas māsa”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@rigasveseliba.lv

Pieteikumā iekļautie dati tiks izmantoti tikai atlases konkursa vajadzībām. Informācija par amata pretendenta datu apstrādi pieejama šeit (http://rigasveseliba.lv/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-20-Informacija-par-pretendenta-datu-apstradi.pdf).

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē.