2021. gada apskats

Kā baltas sniega pārslas
Uz egļu zariem krīt,
Tā Jaunā gada dienas
Lai visas gaišas rit!

https://www.youtube.com/watch?v=VcqsB_ghgHw&feature=emb_title