Goda biedri

Lūcija Lapiņa
Latvijas Māsu asociācijas prezidente 1989.-1994. Goda biedrs 2016. gads
Jolanta Zālīte
Latvijas Māsu asociācijas prezidente 1994.-2015.Goda biedrs 2016. gads
Ināra Liepiņa
Goda biedrs Nr.3 2017. gads
Olga Gusakova
Goda biedrs Nr.4 2017. gads
Inese Goranska
Goda biedrs Nr.5 2017. gads
Leonarda Klints
Goda biedrs Nr.6 2017. gads
Anastasija Meiere
Goda biedrs Nr.7 2017. gads
Valija Paegle
Goda biedrs Nr.8 2018. gads
Diāna Antona
Goda biedrs Nr.9 2018. gads
Ināra Zaiga Lintmane
Goda biedrs Nr.10 2018. gads
Līga Ārente
Goda biedrs 2021.gads
Dace Kancāne
Goda biedrs 2021.gads
Elita Svareniece
Goda biedrs 2021.gads
Iveta Paegle Krastiņa
Goda biedrs 2021.gads
Jekaterina Jeremejeva
Goda biedrs 2021.gads
Olita Lase
Goda biedrs 2021.gads
Alite Kužuma
Goda biedrs 2021.gads
Aija Lazdāne
Goda biedrs 2021.gads
Rudīte Berezovska
Goda biedrs 2021.gads
Anda Vanaga
Goda biedrs 2021.gads
Dace Ivanovska
Goda biedrs 2021.gads
Anita Budkēviča
Goda biedrs 2021.gads
Skaidrīte Pudāne
Goda biedrs 2021.gads
Inese Zārdiņa
Goda biedrs 2021.gads
Ināra Zepa
Goda biedrs 2021.gads
Iveta Danovska
Goda biedrs 2021.gads