Latvijas māsu himna

LATVIJAS MĀSU HIMNA

Es stāvēšu uz zemes šīs ar plaukstām vērstām debesīs,
Pār tiem kam sāp, pār tiem, kas lūdz, lai gūtu cerību ikdienu.
Un mirdzot žēlsirdībā cēlā ar smaidu, nopūtu vai glāstu,
Es došu gaismu sadegot, pār tiem kam sāp, pār tiem kas lūdz.

Piedz.

Es esmu Māsa Latvijai un visos laikos līdzās tevīm būšu!
Es stāvēšu par dzīvu dvēseli un visu cilvēkmīlestību!
Es savu vārdu nesu cēli, tai vainagā ko dzīve pin,
Lai neaizmirstu to kas biju, kas esmu un kam jābūt vēl…
Lai Māsas vārds, skan visos laikos, kā svēta rinda dzīves grāmatā,
Un mirdz ar žēlsirdības gaismu ikdienu jaunā cerībā!

Piedz.

Es esmu Māsa Latvijai un visos laikos līdzās tevīm būšu!
Es stāvēšu par dzīvu dvēseli un visu cilvēkmīlestību!