Konferences, semināri, kursi

Kursa nosaukums Pasniedzējs Norises laiks Norises vieta Maksa
«Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t. sk. – jaundzimušā aprūpē» 2024.gada 20. un 29.jūnijā
Rīgas Stradiņa universitāte
6 TIP
BEZMAKSAS (programmas realizācija tiek finansēta no projekta Nr.4.1.2.6/1/24/I/001 finanšu līdzekļiem)
Pieteikties
Neformālās izglītības programma balstīta uz algoritmiem“Agrīnās brīdināšanas sistēma pacienta novērtēšanā” Jana Živa 2024. gada 3.jūlijā plkst 13.00 ZOOM platformā 20 eur Pieteikties
Neformālās izglītības programmas “Veselības aprūpes sistēma un organizācija un pierādījumos balstīta aprūpe – aprūpes process” 2024. gada 9. jūlijs, plkst. 09.00 – 16.05 Klātienē – Kalnciema iela 27, Rīga ESF 8 TIP Pieteikties
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA “SUPERVĪZIJA PROFESIONĀLAJĀ DARBĀ” Baiba Pumpiņa Uzņemšanas pārrunas (tiešsaiste): 2024.gada 31.jūlijā plkst. 11.00-17.00

(pieteikšanās līdz š.g. 28.jūlijam)
gadi - 600 akadēmiskās stundas, DALĪBAS MAKSA: 2 000 EUR gadā (t.sk. PVN) Pieteikties
Multidisciplinary conference „ Children’s Endocrinology Insights” Latvijas Pediatru asociācija priekšsēdētāja prof. Ilze Grope, bērnu endokrinoloģe prof. Iveta Dzīvīte-Krišāne, bērnu endokrinoloģe Jurgita Gailite 2024. gada 13. septembris, plkst. 10.00-16.30 Klātienē RSU, Dzirciema iela 16, Rīgā NORISES VALODA: Angļu
12 TIP ;
50 EUR (t.sk. PVN), 20 EUR (t.sk. PVN) studentiem un rezidentiem
Pieteikties