Konferences, semināri, kursi

Kursa nosaukums Pasniedzējs Norises laiks Norises vieta Maksa
Profesionālās pilnveides programma “Higiēnas procedūras pacientiem ar daļēju vai pilnīgu pašaprūpes deficītu” Ligija Vucāne 2024. gada 22.februārī 14:00 - 17:45 Anniņmui žas bulvāris 26a, Rīga
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
8 TIIP 53 EUR Pieteikties
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSS “Veselības komunikācija – būtība, principi un specifika. Komunikācija ar mērķa grupām un sabiedrību” Vita Savicka, RSU Komunikācijas fakultāte, Studiju programmas direktore, Veselības komunikācija 2024. gada 29. februāris, plkst.11.00- 12.30 Tiešsaistē 2 TIP; 20EUR (t.sk. PVN) Pieteikties
Digitālās veselības un veselības datu pamati Daiga Behmane, Ph.D. ekonomikā,Veselības vadības docētāju grupas vadītāja, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU 2024. gada 1., 8., 15., 22. marts, 4 dienas (24 akadēmiskās stundas), piektdienās plkst. 15.00- 19.30 Zoom tiešsaistē 24 TIP BEZ MAKSAS Pieteikties
Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Diasporas māsu un vecmāšu apvienību (DiMVA) HOPS pacientu  aprūpe L.Čaunāne, I.Aleksandrova, A.Jurmārtiņa, E.Apalīte, E.Biraua, K.Sičeva 2024. gada 5. martā 13:00 - 16:30 ZOOm tiešsaiste 5 TIP,
LMa biedri 5 EUR (biedra statuss attiecībā uz konferences maksu ir spēkā biedriem, kas veikuši samaksu par 2024. gadu)
pārējiem 15 eur
Pieteikties
LMa Biedru kopsapulce 2024 LMa valde 2024. gada 8. martā ZOOM tiešsaistē Tikai LMa biedri;
Pieteikšanās līdz 2024.gada 5.martam
Pieteikties
Profesionālās pilnveides programma “SBAR rīka pielietošana komunikācijā veselības aprūpē” Madara Blumberga, Diāna Grase 2024. gada 12.martā 12:00 - 13:30 Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
2 TIP 11 EUR Pieteikties
Profesionālās pilnveides programma “Perifērā venozā katetra un tauriņadatas droša lietošana veselības aprūpē” Madara Blumberga, Ligija Vucāne 2024. gada 12.martā 15:00 - 17:45 Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
3 TIP 24 EUR Pieteikties
Perioperatīvās aprūpes māsu apvienības konference Ķirurģiskais pacients- vīrietis E.Nagle ,J.Movčāns,A.Melderis,V.Ņefjodovs,J.Jansons,A.Tupīts,I.Lāce,L.Lapiņa
2024. gada 15.martā Tiešsaistē ZOOM platformā 6 TIP LMa biedriem ( (biedra statuss attiecībā uz konferences maksu ir spēkā biedriem, kas veikuši samaksu par 2024. gadu) 6 eur, pārējiem 20 eur Pieteikties
Profesionālās pilnveides programma “Brūču aprūpe” Ligija Vucāne, Krista Grigoroviča 2024.gada 18.marts 10:00 - 14:30 Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
6 TIP 27 EUR Pieteikties
Seminārs Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu uztura pamatprincipi un aktualitātes Lizete Puga, 2024. gada 18. martā plkst. 14.00 – 17.00 Zoom platformā 4 TIP 12 EUR Pieteikties
Profesionālās pilnveides programma “Brūču aprūpe” Ligija Vucāne, Krista Grigoroviča 2024.gada 25.martā 10:00 - 14:30 Anniņmui žas bulvāris 26a, Rīga
RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
6 TIP 27 EUR Pieteikties
“ZĪDĪŠANA – VEICINĀŠANAS PAMATNOSTĀDNES UN AKTUALITĀTES” Dr. Dina Krūze, pediatrs, neonatologs Tālmācība Tālmācība EUR 35.00 Pieteikties