Cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojums Maksa EUR Pamatojums
1. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana
14.23
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
2. Sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošana
14.23
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
3. Sertifikācijas eksāmena teorētiskās daļas kārtošana
21.34
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
4. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana
9.96
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
5. SERTIFIKĀCIJAS MAKSA KOPĀ :
59.76 *
6. Resertifikācijas izvērtēšana
24.19
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
7. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana
14.13
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
8. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana
9.96
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
9. RESERTIFIKĀCIJAS MAKSA KOPĀ:
48.38 *
10. Biedra iestāšanās maksa no 2016.gada 1.janvāra
5.00
Biedru kopsapulce 2015.gada 22.oktobrī
11. Gada biedra nauda no 2020.gada 1.janvāra
25.00
Biedru kopsapulce 2019.gada 5.decembris
12. Gada biedra nauda bērna kopšanas atvaļinājuma laikā no 2019.gada 1.janvāra
15.00
Biedru kopsapulce 2018.gads
13. Konferences maksa nebiedriem (1 TIP)
2.00
Valdes sēdes protokols Nr.14-2019
REPREZENTĀCIJAS DALĪBA KONFERENCĒS
14. Priekšlasījums (20min)
300.00
Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
15. Stends ar izdales materiālīem
300.00
Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
16. Tikai izdales materiāli
15.00
Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
17. Tikai banneris
150.00
Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
18. Konferences maksa par 1 TIP
5.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
19. Konferences maksa par 1 TIP: LMa biedriem – agrīna pieteikšanās
5.00**
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
20. Konferences maksa par 1 TIP: pārējiem veselības aprūpes speciālistiem – agrīna pieteikšanās
10.00**
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
21. Konferences maksa par 1 TIP: LMa biedriem – vēlīna pieteikšanās
10.00**
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
22. Konferences maksa par 1 TIP: pārējiem veselības aprūpes speciālistiem – vēlīna pieteikšanās
15.00**
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
23. Par katru TIP izglītības pasākumos: LMA biedriem - agrīna pieteikšanās
2.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
24. Par katru TIP izglītības pasākumos : LMA biedriem - vēlīna pieteikšanās
4.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
25. Par katru TIP izglītības pasākumos: pārējiem veselības aprūpes speciālistiem - agrīna pieteikšanās
6.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
26. Par katru TIP izglītības pasākumos: pārējiem veselības aprūpes speciālistiem- vēlīna pieteikšanās
12.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 4/2024, Rīgā, 2024.gada 10.aprīlī
APMĀCĪTTIESĪGAS PERSONAS STATUSA PIEŠĶIRŠANA
27. Pirmreizējā dokumentu izskatīšana
50.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā
28. Dokumentu izskatīšana statusa atjaunošanai
30.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā
Jurista konsultācija
29. Jurista konsultācija LMa biedriem
BEZMAKSAS
Valdes sēdes protokols Nr.11/2023 Rīgā,2023.gada 11.oktobrī
30. Jurista konsultācija LMa nebiedriem
50.00 EUR
Valdes sēdes protokols Nr.11/2023 Rīgā,2023.gada 11.oktobrī

Piezīme.
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
** Lēmums spēkā no 2021.gada 1.aprīļa