Cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojums Maksa EUR Pamatojums
1. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana
14.23
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
2. Sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošana
14.23
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
3. Sertifikācijas eksāmena teorētiskās daļas kārtošana
21.34
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
4. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana
9.96
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
5. SERTIFIKĀCIJAS MAKSA KOPĀ :
59.76 *
6. Resertifikācijas izvērtēšana
24.19
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
7. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana
14.13
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
8. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana
9.96
MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
9. RESERTIFIKĀCIJAS MAKSA KOPĀ:
48.38 *
10. Biedra iestāšanās maksa no 2016.gada 1.janvāra
5.00
Biedru kopsapulce 2015.gada 22.oktobrī
11. Gada biedra nauda no 2020.gada 1.janvāra
25.00
Biedru kopsapulce 2019.gada 5.decembris
12. Gada biedra nauda bērna kopšanas atvaļinājuma laikā no 2019.gada 1.janvāra
15.00
Biedru kopsapulce 2018.gads
13. Konferences maksa nebiedriem (1 TIP)
2.00
Valdes sēdes protokols Nr.14-2019
REPREZENTĀCIJAS DALĪBA KONFERENCĒS
14. Priekšlasījums (20min)
300.00
Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
15. Stends ar izdales materiālīem
300.00
Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
16. Tikai izdales materiāli
15.00
Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
17. Tikai banneris
150.00
Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
18. Konferences maksa par 1 TIP
2.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā
19. Par katru TIP izglītības pasākumos: LMA biedriem - agrīna pieteikšanās
1.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā
20. Par katru TIP izglītības pasākumos : LMA biedriem - vēlīna pieteikšanās
2.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā
21. Par katru TIP izglītības pasākumos: LMa Nebiedriem - agrīna pieteikšanās
3.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā
22. Par katru TIP izglītības pasākumos: LMa Nebiedriem, vēlīna pieteikšanās
6.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā
APMĀCĪTTIESĪGAS PERSONAS STATUSA PIEŠĶIRŠANA
23. Pirmreizējā dokumentu izskatīšana
50.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā
24. Dokumentu izskatīšana statusa atjaunošanai
30.00 **
Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021, Rīgā, 2021.gada 9.martā

Piezīme.
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
** Lēmums spēkā no 2021.gada 1.aprīļa