Revīzijas komiteja

Liene Minkeviča
RK locekle
Daiga Briede
RK locekle
Ingūna Rozentāle
RK locekle
Revīzijas komisijas nolikumu (APSTIPRINĀTS Ar Latvijas Māsu asociācijas valdes 2019.gada 16. jūnija sēdes protokolu Nr. 8 )