Apmācīttiesīgo ārstniecības personu reģistrs

Vārds, Uzvārds Profesija Termiņš
Irēna Kļaviņa VAM ar specializāciju psihiatrijā un narkoloģijā 22.06.2028.
Lāsma Bitjukova VAM ar specializāciju anestēzijas, intensīvās un neatliekamā aprūpē 22.06.2028.
Maira Lāce VAM ar specializāciju anestēzijas, intensīvās un neatliekamā aprūpē 18.05.2023.
Linda Lapiņa VAM ar specializāciju perioperatīvajā aprūpē 21.07.2027.
Antra Kvedere garīgās veselības aprūpes māsa 22.03.2027.
Santa Muceniece ķirurģiskās aprūpes māsa 22.03.2027.
Ilze Klēģere ķirurģiskās aprūpes māsa 22.03.2027.
Liene Fišere ķirurģiskās aprūpes māsa 22.03.2027.
Ingrīda Savicka ķirurģiskās aprūpes māsa 21.10.2027.