Apmācīttiesīgo ārstniecības personu reģistrs

Vārds, Uzvārds Profesija Termiņš
Luīze Bogdanova VAM ar specializāciju anestēzijas, intensīvās un neatliekamā aprūpē 15.01.2029
Ilze Vilgerte VAM ar specializāciju anestēzijas, intensīvās un neatliekamā aprūpē 15.01.2029
Karolīne Pedčenko Vispārējā aprūpes māsa 15.11.2028
Ilona Bērziņa Vispārējā aprūpes māsa 19.10.2028
Laila Kudrjavceva VAM ar specializāciju bērnu aprūpē 22.09.2028
Ņina Luškovska Vispārējā aprūpes māsa 22.09.2028
Inese Larionova VAM ar specializāciju anestēzijas, intensīvās un neatliekamā aprūpē 22.06.2028
Lāsma Bitjukova VAM ar specializāciju anestēzijas, intensīvās un neatliekamā aprūpē 22.06.2028
Maira Lāce VAM ar specializāciju anestēzijas, intensīvās un neatliekamā aprūpē 18.05.2023