Profesionālā padome

Padome darbojas saskaņā ar šo Nolikumu, LMa Statūtiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Nolikumu skatīt šeit.

Ilva Aršauska
Profesionālās padomes priekšsēdētāja
Dita Raiska
Profesionālās padomes priekšsēdētājas vietniece
Inita Veidemane
Profesionālās padomes sekretāre
Dagnija Pamata
Profesionālās padomes locekle
Ilze Klēģere
Profesionālās padomes locekle
Ilze Ortveina
Profesionālās padomes locekle
Inga Markova
Profesionālās padomes locekle
Ingrida Talce - Sarkane
Profesionālās padomes locekle
Inese Budzila
Profesionālās padomes locekle
Līga Ārente
Profesionālās padomes locekle
Jekaterina Jeremejeva
Profesionālās padomes locekle
Olga Cereļa
Profesionālās padomes locekle
Agita Melbārde - Kelmere
Profesionālās padomes locekle