Specializācijas

Metodes

Valsts asinsdonoru centrs

Reģ. Nr.

Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007

Transfuzioloģijas metode māsu praksē

 1. Transfuzioloģijas metodi māsu praksē var apgūt Vispārējās aprūpes māsa (VAM).
 2. Transfuzioloģijas metodes apgūšana attiecināma uz Asins dienestā strādājošām māsām.
 3. Transfuzioloģijas metode ietver šādas kompetences:
 • asins un asins komponentu sagatavošana,
 • asins komponentu un asins pagatavojumu uzglabāšana, izplatīšana, ārējā un iekšējā transportēšana un izsniegšana transfūzijai,
 • asins komponentu transfūzija;
 • donoru un recipientu aprūpe;sabiedrības izglītošana donoru kustības jautājumos.
 1. Transfuzioloģijas metode māsu praksē ietver teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos:
 • Latvijas Asins dienesta normatīvā dokumentācija,
 • Asins komponentu transfūzijas juridiskie aspekti.
 • Kvalitātes un risku vadība Asins dienestā. Labas prakses principi.
 • Donoru atlase un dokumentācija.
 • Asins sagatavošana, sadalīšana komponentos un apstrāde.
 • Asins komponentu sagatavošana aferēzes procedūrās.
 • Asins un asins komponentu marķēšana un izsekojamība.
 • Asins komponentu kvalitātes kontrole.
 • Donoru asins paraugu imūnhematoloģiskā izmeklēšana.
 • Donoru asins paraugu vīrusu seroloģiskā un molekulārā izmeklēšana.
 • Asins komponentu un asins pagatavojumu uzglabāšana, transportēšana, izplatīšana un izsniegšana transfūzijai.
 • Asins komponenti, to pielietojums.
 • Asins pagatavojumi, to pielietojums.
 • Asins komponentu transfūzijas medicīniskā tehnoloģija. Transfūzijas efektivitātes novērtēšana.
 • Transfūziju terapijas imunoloģiskie aspekti. ABO sistēma, klīniskā nozīme. RH sistēma, klīniskā nozīme.
 • Imūnhematoloģiskie izmeklējumi pirms asins komponentu transfūzijas. Donora/recipienta asins saderības aspekti.
 • Transfūziju blaknes recipientam. Blaknes donoriem.
 • Hemovigilance.
 1. Mācību ilgums metodes apgūšanai ir 160 TIP. Metodes apgūšana ietver:
 • Teorētisko zināšanu apguvi – 40 TIP
 • Praktisko iemaņu apguvi atbilstoši darbības profilam savā darba vietā (Asins sagatavošanas iestādē vai ārstniecības iestādes Asins kabinetā) 120 TIP.

SASKAŅOJUMI:

Valsts asinsdonoru centra direktore:______________________________ Egita Pole

Latvijas Transfuziologu asociācijas  valdes priekšsēdētāja ____________________________ Natālija Kanta

Kluce 28680750

evija.kluce@vadc.gov.lv